Lâm Đồng: Bệnh thán thư và bọ xít muỗi phá hoại vườn điều

Rất nhiều diện tích điều ở huyện Cát Tiên - Lâm Đồng đã bị mất trắng hoặc cho năng suất rất thấp, do cây điều bị bệnh thán thư và bọ xít muỗi phá hại.