Cần bán 11ha vườn cà phê tại Bảo Lâm – Lâm Đồng

Nhà neo người không ai trông coi nên cần bán 11ha đất vườn đang kinh doanh cà phê tại Bảo Lâm - Lâm Đồng. Trong đó đã có 7ha đang kinh doanh cà phê 8 năm tuổi. 1