Xuất khẩu cà phê: Chật vật bài toán vốn và nguyên liệu

Nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu cà phê, nhưng không thể mua được hàng để thanh lý hợp đồng; có doanh nghiệp trong nước phải mua lại cà phê từ thương nhân nước ngoài với giá cao hơn cả giá xuất khẩu.