Ngân hàng nhà nước yêu cầu hổ trợ vốn cho DN cà phê

Ngày 05/03/2010, Ngân hàng nhà nước chính thức yêu cầu 5 ngân hàng thương mại lớn tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để thu mua, chế biến cà phê xuất khẩu. 2