Thị trường hạt tiêu thế giới vẫn nóng do nguồn cung

Chỉ trong một tuần qua, giá tiêu đen trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 8-9%. 4