Indonesia ký kết Hiệp định Cà phê Quốc tế

Ngày 8/3, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan đã chính thức ký kết Hiệp định Cà phê Quốc tế (ICA) năm 2022 tại Ban thư ký Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ở London, Anh. 1