HDBank tài trợ 2000 tỷ đồng cho xuất khẩu cà phê

HDBank sẽ thực hiện xét duyệt hồ sơ vay, giải ngân ngay trong ngày nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.