Giá cà phê tuần tới sẽ ra sao? (Tuần 26-2016  từ 27/6-2/7/2016)

Mong sao cho nước Anh trở về nhanh với bình thường để nhà nông và giới kinh doanh robusta giảm thiểu rủi ro, vốn thị trường hạt cà phê này đã quá nhiều truân chuyên. 9