Một vài cách đặt lệnh mua bán trên sàn chứng khoán và kỳ hạn

Nhiều bạn đã gởi câu hỏi lệnh giao dịch TAS (Trade-at-Settlement) là gì qua email, điện thoại và cả trên mạng đăng bài liên quan của Y5cafe.