Độc đáo với những sản phẩm bằng… gỗ cà phê

Đã từ lâu, khi nói đến cà phê, người ta thường nghĩ ngay đến những sản phẩm như cà phê bột, hòa tan... Thế nhưng có một người với sáng kiến tận dụng thành phẩm của gỗ cà phê