Sầu riêng “Black Thorn” lần đầu xuất hiện, giá đến 500.000 đồng/kg

Sầu riêng Black Thorn được nhận xét ngon chẳng kém sầu riêng Musang King, giá 500.000 đồng/kg nhưng rất khó mua.