Thêm giống bơ sáp trái vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao

Sau 5 năm được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên trồng thử nghiệm, hiện nay giống bơ sáp mới có tên Booth đang cho thu hoạch. 3