Giá tiêu thấp nhất 10 năm, lo ngại nông dân bỏ vườn

Bình thường giá tiêu thấp nhất cũng được 38.000 – 40.000 đồng/kg nhưng bây giờ chỉ còn 35.000 đồng/kg