Đà Lạt: Rau rẻ hơn bèo, nhà vườn phá bỏ làm phân

Từ sau tết Nguyên đán đến nay, giá một số loại rau tại Lâm Đồng đột “chạm đáy” khiến nhà vườn phải nhổ bỏ làm thức ăn cho bò hoặc ủ làm phân. 1