Việt Nam có thể sẽ xuất khẩu đường lần đầu tiên trong 10 năm

Sau 10 năm ngành đường liên tục sản xuất không đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, thì trong năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam có thể xuất khẩu mặt hàng này. 2