Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2018

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, tháng 8/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.012 USD/tấn – mức cao nhất kể từ tháng 11/2018, tăng 4,7% so với tháng 7/2021 và tăng 9,4% so với tháng 8/2020.