Thị trường cà phê: 3 mốc lịch sử đáng nhớ

Nếu kịch bản của 2 mốc lịch sử trước đây lặp lại thì giá cà phê chỉ tạm lắng một thời gian ngắn và sau đó sẽ tăng trở lại do nhu cầu cao. 5