Vấn đề phương pháp ghép chồi cà phê

Vừa qua Y5Cafe có cho đăng lại một bài viết về vấn đề ghép chồi cây cà phê từ Báo Kinh tế Nông thôn điện tử, nhận thấy đây một vấn đề cũ nhưng xem ra chưa ngã ngũ và còn rất nhiều chi tiết cần phải nói đến, vì thế tôi xin đề nghị mấy ý kiến dưới đây đến với cộng đồng Y5Cafe. 28