G7 mart: “Đứa con” sắp “chết yểu” của Đặng Lê Nguyên Vũ

Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cách đây 4 năm, hiện nay, hệ thống G7 Mart chỉ còn duy nhất một giám sát và hai nhân viên bán hàng để phân phối hàng hoá xuống hệ thống. 3