Giữ diện tích trồng cà phê ở mức 500.000 héc ta

Dự thảo "Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đang được hoàn thiện, trong đó có các mục tiêu giữ ổn định diện tích trồng 500.000 héc ta như hiện nay nhưng nâng dần kim ngạch xuất khẩu lên 2,4 tỉ đô la Mỹ hàng năm. 5