(27-12-2015) Các yếu tố nào ảnh hưởng giá kỳ hạn hàng hóa năm 2016?

Nhiều loại nông sản trước đây nhờ giá tăng mạnh đã khuyến khích người sản xuất đầu tư mạnh, nay có thể gặp thua lỗ do chi phí sản xuất và đầu tư cao.