Diện tích trồng điều ở tỉnh Đak Lak đang giảm nhanh

Đak Lak là địa phương có diện tích, sản lượng điều nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, nông dân ở tỉnh này đã chuyển phần lớn diện tích trồng điều sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày khác nên diện tích điều giảm nhanh.