diện tích cà phê - Trang 2 trên 5Trang 2

Lâm Đồng: Mục tiêu đến năm 2020 sẽ tái canh 60,000ha cà phê

Mới đây, trong một hội nghị chuyên đề bàn về vấn đề tái canh cây cà phê Việt Nam do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết, đến năm 2020, cả tỉnh có gần 60.000 ha cà phê trên 20 năm tuổi cần được cải tạo bằng các giống mới có chất lượng và năng suất cao để tạo vùng nguyên liệu thật bền vững

54