Kỹ thuật làm bồn cho cây cà phê?

Cà phê có nhất thiết cần làm bồn hay không? Thời điểm tốt nhất để làm bồn cho cà phê và cách làm bồn như thế nào? 17