Có nên nhận định thị trường để hài lòng nông dân cà phê?

Thời gian qua không ít chuyên gia bị cho là khùng khi đưa ra xu hướng trái ngược với tâm lý mong đợi của bà con. 6