Nông dân Đak Mil tập trung đầu tư thâm canh cho cây cà phê

Đắk Mil hiện có khoảng 19.000 ha cà phê, trong đó tập trung ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Mạnh, Đức Minh với diện tích khoảng 13.200 ha. Năm nay, do giá cà phê cao nên bà con nông dân đầu tư theo hướng thâm canh nhiều hơn cho loại cây trồng này.