Nông dân Đắk Mil tập trung đầu tư thâm canh cho cây cà phê

Giá cà phê cao nên bà con nông dân Đắk Mil - Đắk Nông đầu tư theo hướng thâm canh nhiều hơn cho loại cây trồng này.