Các DN cà phê trong nước đang khốn khó

Thu hái càphê ở Tây Nguyên đang cao điểm. Thông thường, các DN XK càphê nội địa vào thời điểm này cũng đang thu mua ồ ạt để dự trữ cho XK. Thế nhưng, năm nay lãnh đạo các DN đều “than trời” vì lãi suất ngân hàng quá cao, lại phải cạnh tranh thu mua với các DN ngoài nước. 16