Các DN cà phê trong nước đang khốn khó

Thu hái cà phê ở Tây Nguyên đang cao điểm. Thông thường, các DN XK cà phê nội địa vào thời điểm này cũng đang thu mua ồ ạt để dự trữ cho XK. 16