Quản lý phân bón giả: Muối bỏ bể

Hàng năm, hàng chục ngàn người dân vẫn đang khốn khổ mất mùa vì dùng phải thuốc trừ sâu, phân bón giả, kém chất lượng. 4