(10-8-2016) Khi nào giá cà phê kỳ hạn mới chịu tăng?

Hôm qua, khi 2 sàn cà phê hoạt động, đồng Reais Brazil (BRL) có lúc tăng lên mức cao nhất tính từ 13 tháng nay, lại thêm chỉ số đồng USD giảm khá mạnh trong phiên, thậm chí đến hết ngày còn giảm, hai hiện tượng quan trọng này không giúp gì cho giá cà […] 5