Khi nào giá cà phê kỳ hạn mới chịu tăng? (ngày 10/8/2016)

Hôm qua, khi 2 sàn cà phê hoạt động, đồng Reais Brazil (BRL) có lúc tăng lên mức cao nhất tính từ 13 tháng nay 5