(03-11-2015) Brazil xuất khẩu mạnh cà phê vối sang châu Âu

Hầu hết cà phê vối robusta của Brazil đều được chuyển qua sàn kỳ hạn để được cấp chứng nhận đạt chuẩn để có thể đấu giá trên sàn kỳ hạn.... 3