Phiếu lấy ý kiến doanh nghiệp đối với điều kiện kinh doanh xuất khẩu cà phê

Thực hiện công văn số 290/BNN-CB của Bộ nông nghiệp, Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam tiến hành gửi mẫu phiếu lấy ý kiến đến doanh nghiệp đối với điều kiện kinh doanh xuất khẩu cà phê 9