Intimex đứng đầu về lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 1

Trong số các đơn vị xuất khẩu, Công ty CP Tập đoàn Intimex tiếp tục dẫn đầu trong tháng 1-2014 với kim ngạch xuất khẩu cà phê robusta đạt 30,369 triệu USD. 3