Đắc Lắc: Không nộp sản phẩm, chiếm dụng của công

Trong thời gian gần đây, một số công nhân nhận khoán đất trồng cà phê của Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh đã cố tình không nộp sản phẩm. Hành vi này có thể coi là đã chiếm dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước... 6