Cạnh tranh quyết liệt, thuốc phiện thay cà phê?

Khoảng nửa triệu tiểu nông Colombia đang đứng trước bờ vực phá sản do tình trạng bán phá giá cà phê trên thị trường thế giới.