Xuất khẩu cà phê sang thị trường Anh- một số điều cần biết

Đối với cà phê, Vương quốc Anh là một trong 10 thị trường quan trọng hàng đầu nhập khẩu cà phê Việt Nam.