Câu chuyện cà phê_ Hồi 2: Biến công ty nhà nước thành công ty gia đình

Sau khi “dọn dẹp”sạch sẽ các đối thủ, những người không ăn rê trong công ty trong quá trình cổ phần hóa công ty cà phê S (khác công ty I), ông T, bây giờ là Tổng giám đốc công ty 68