Giá cà phê tuần tới sẽ ra sao? (Tuần 33-2016  từ 15-20/8/2016)

ICO nói rằng sản lượng arabica chế biến ướt Trung Mỹ và Mexico giảm nhưng vẫn cho rằng cung ứng cho thị trường hàng thực vẫn không đến nỗi! 3