(28-07-2015) Thị trường cà phê yếu thật. Hiểu thế nào đây?

Có ba yếu tố tạo nên sự thể đáng tiếc cho các sàn cà phê: một là tâm lý giao dịch bất an trước một thị trường...