Từ vụ chó cắn chết người, kể chuyện về người ‘mót’ cà phê

Tôi đọc phần tranh luận rất sôi nổi về số phận của nạn nhân trong bài viết của Luật sư Nguyễn Minh Thuận: "Vụ chó cắn chết người chứa đựng nhiều uẩn khúc", xin kể thêm cho các bạn về những người mà các bạn dùng cho cái từ đầy hoa mỹ là dân nghèo đi mót cà phê. 4