Từ vụ chó cắn chết người, kể chuyện về người ‘mót’ cà phê

"Vụ chó cắn chết người chứa đựng nhiều uẩn khúc", xin kể thêm cho các bạn về những người mà các bạn dùng cho cái từ đầy hoa mỹ là dân nghèo đi mót cà phê. 4