Cà phê tăng giá nhờ thông tin tạm trữ từ Việt Nam

Cà phê bắt đầu tăng giá từ nhờ tác động từ thông tin Việt Nam sẽ mua dự trữ 200.000 tấn cà phê kể từ ngày 15/3. 1