chế phẩm sinh học

Gia Lai: “Giải độc” cho cây hồ tiêu bằng các chế phẩm sinh học

Thực hiện chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao năng suất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông- Lâm nghiệp Gia Lai (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông- Lâm nghiệp Tây Nguyên) thường xuyên phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện có diện tích tiêu phát triển mạnh như Chư Pưh, Đức Cơ… 3

50