VN đã có cà phê chồn? Kỳ 6: Hồi ức – Tôi nhặt cà phê chồn

Nếu nói rằng cà phê chồn chỉ có trong huyền thoại thì không ít người làm cà phê ở Tây Nguyên rất may mắn đã từng được tiếp xúc với huyền thoại đó. Chỉ khi việc săn bắt động vật hoang dã còn diễn ra và càng ngày rừng càng xa rẫy thì huyền thoại đó theo thời gian sẽ chỉ còn trong ký ức của một số người may mắn trong đó có tôi… 9