VN đã có cà phê chồn? Kỳ 6: Hồi ức – Tôi nhặt cà phê chồn

Nếu nói rằng cà phê Chồn chỉ có trong huyền thoại thì không ít người làm cà phê ở Tây Nguyên rất may mắn đã từng được tiếp xúc với huyền thoại đó. 9