Giá chào bán cà phê vụ mới ở trừ lùi 50-70 USD/tấn

Giá chào bán đưa ra nhưng chưa có khách hàng nào đặt mua bởi họ hy vọng mức trừ lùi nhiều hơn khi vụ thu hoạch tới gần. 12