Kỹ thuật kinh doanh: Theo dõi giá tính theo tâm trục xoay (Pivot Point)

Nhiều người tin rằng nhìn giá theo tâm điểm trục xoay là một trong các công cụ để chọn đúng thời điểm nhảy vào hay thoát ra khi chạm các mức theo cách tính của bài kỹ thuật quan trọng và phổ biến này.