Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng giai đoạn xổ nhụy, làm quả

Hiện nay sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào thời điểm xổ nhụy, làm quả. Đây là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình hình thành quả cho cây sầu riêng, có tính chất quyết định hiệu quả kinh tế của vụ sầu riêng hằng năm.