Một số biện pháp để tránh sự hủy diệt của các vườn hồ tiêu do sâu bệnh

Hiện nay, có tới 80% diện tích hồ tiêu của Việt Nam đã xuất hiện bệnh rễ do tuyến trùng và nấm gây hại. 2