Cao su vùng Tây Bắc: Còi cọc và bệnh tật

Nhiều diện tích cao su trồng ở các tỉnh Tây Bắc, sau những trận “thập tử nhất sinh” do thời tiết rét đậm những năm trước đây, hiện đang bị còi cọc và mang trên mình đủ thứ bệnh tật.