Giá cao su èo uột

Giá cao su SVR (FOB) bán ra và mua vào trong tuần qua đồng loạt giảm so với tuần trước đó. Giá cao su SVR CV ngày 10/11 giảm khoảng 4,5% so với ngày trước đó và giảm 7,39% so với mức giá tuần trước (4/11) xuống mức 78.100 đồng/kg mua vào và 78.900 đồng/kg bán ra.