Giá cao su èo uột

Giá cao su SVR CV ngày 10/11 giảm khoảng 4,5% so với ngày trước đó và giảm 7,39% so với mức giá tuần trước (4/11) xuống mức 78.100 đồng/kg  mua vào và 78.900 đồng/kg bán ra.