Giá cà phê tăng theo “phong trào”?

Giá các sàn kỳ hạn hàng hóa nông sản khuya hôm qua được nâng lên đều, chỉ có sàn lúa mì yếu do tin được mùa tại các nước xuất khẩu lớn. So với sàn kỳ hạn arabica tăng nhẹ và may bị yếu tố khác lấn lượt, đó là giá trị đồng USD yếu trên thị trường hối đoái thế giới. 3