Colombia: Call centre thay thế vựa cà phê

Tại Manizales - trung tâm vùng sản xuất cà phê hàng đầu của Côlômbia - các quan chức đã tìm ra giải pháp để đối phó với giá hàng hóa biến động mạnh và tỷ lệ thất nghiệp cao, đó là các call centre