Côlômbia: Call centre thay thế vựa cà phê

Tại Manizales - trung tâm vùng sản xuất cà phê hàng đầu của Côlômbia - các quan chức đã tìm ra giải pháp để đối phó với giá hàng hóa biến động mạnh và tỷ lệ thất nghiệp cao, đó là các call centre (dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp).